PROGRAMMET

FÖRMIDDAG 


08:30 - 10.00

Normal förlossning och start på livet

Nine item list
Oxytocinbehandling under förlossning-ny kunskap
Sen avnavling även på prematurer

10.30 - 12.00

Minimera separation mellan mamma och barn
Hotande förtidsbörd-vem kommer föda för tidigt?
Samvård när mamma är sjuk

Interventioner för att främja samspel mellan föräldrar och barn
på neonatalavdelning

08:15 - 08:30 Möjlighet att koppla upp sig och testa förbindelsen

EFTERMIDDAG


13:00 - 14:30

Nutritionens betydelse för svåra komplikationer hos nyfödda

Bröstmjölk och extremprematurer: bakgrund

Bröstmjölksoligosaccharider: effekt och möjliga mekanismer

Probiotika till extremprematurer: effekt och möjliga mekanismer


15.00 - 16.30

Att vara obes och föda barn

Introduktion

Förlossningsförloppet

Oxytocin
Förlossningsbristning, diagnostik
Förlossningsbristningar och komplikationer
Amning och obesitas

ÖVRIGA PRESENTATIONER 

Moderator: Marie Blomberg

Eric Hildebrand

Katarina Remeus

Kari Axelsson

Moderator: Thomas Abrahamsson

Maria Svenvik

Viviana Lundberg

Charlotte Sahlén





Moderator: Fredrik Lundberg

Magnus Domellöf

Erik Wejryd

Thomas Abrahamsson


Moderator: Eva Uustal
Marie Blomberg

Sara Carlhäll

Anna Ramö-Isgren

Sofia Pihl

Linda Hjertberg

Ing-Marie Claesson